D&B Benelux

"Nøglen til succes for programmet var i den kombinerede tilgang, der inkluderede topperformere og linjeledere. Det oprindelige program blev styrket af et lederudviklingsspor med fokus på 'linjeleder som coach', der gav dem redskaber til at opretholde udviklingen hos topperformerne i fremtiden. Denne arbejdsform har virkelig forankret vores moderniserede tilgang til talentudvikling og fastholdelse indenfor D&B. "

Cubiks har arbejdet med D&B Benelux i over 6 år, primært med at integrere PAPI ind i virksomhedens rekrutteringsproces. Med udgangspunkt i dette succesfulde HR partnerskab, bad D&B Cubiks hjælpe dem med et øget fokus på talentudvikling og at deres medarbejdere tilbydes de bedst mulige udviklingsmuligheder.

Internationalt fodaftryk

Internationalt fodaftryk

D&B er verdens førende leverandør af global business intelligence, værktøjer og indsigt, tools and insight

Børsnoteret

Børsnoteret

Noteret på New York Stock Exchange, har D&B et globalt netværk af kontorer og strategiske partnere

Lokal ekspertise

Lokal ekspertise

Med omkring 100 ansatte i Belgien, omsætter D&B Benelux for over € 50mio.

Udfordringer

D&Bs HR-team i Belgien bad Cubiks om hjælp til at forbedre sine udviklingsprocesser. Personalefeedback havde angivet en vis utilfredshed med mængden af støtte til karriereplanlægning. Med begrænset mulighed for vertikal vækst i karrieren, var det vigtigt, at udviklingsaktiviteterne blev rettet mod at inkludere alternative vækstperspektiver.

HR-teamet ønskede at afhjælpe denne situation, bekymrede for, at medarbejderne kunne blive demotiverede uden tilstrækkelig udviklingsstøtte. Cubiks blev bedt om at skabe et initiativ, der ville motivere medarbejderne til at udforske deres styrker og udviklingsområder fra nye vinkler og tage ejerskab af deres personlige udviklingsplanlægning.

Løsninger

Cubiks arbejdede tæt sammen med den belgiske HR Manager samt interessenter på tværs af virksomheden for at skabe en specialbygget Cubiks 360, i første omgang for topperformere samt Benelux bestyrelse. Dette multi-rater værktøj var skræddersyet til at omfatte D&Bs egne lederkompetencer.

For at følge op på dette, sammensætte Cubiks rammerne for en personlige udviklingsplan. Denne blev designet til at fremme kendskabet til mulige udviklingsområder, ved at opmuntre ansatte til at udforske den horisontale karrierevækst og udvide deres erfaringer.

Resultater

Som frontfigur for det nye Cubiks 360 projekt, var det vigtigt, at HR Manageren var udrustet til at implementere det effektivt. Cubiks udviklede et skræddersyet træningsprogram for hende, der inkluderede at skabe sin egen personlige udviklingsplan. Hun bistod også flere feedback samtaler for pilot-gruppen sammen med en Cubiks konsulent, der coachede hende på hendes tilgang.

For at maksimere initiativets succes, udviklede Cubiks også et praktisk træningskursus for linjeledere. Designet omkring en 'på jobbet'-coachingstil, omfattede dette endags program:

Sikring af personalets opbakning

Coaching indenfor personlig udvikling og selvrealisering

Støtte deltagerne med at skabe, og følge op på, personlige udviklingsplaner

Deltagerne i programmet har meddelt, at de sætter pris på feedbacken og værdsætter indsigten fra processen. Dette har hjulpet til at konstruktiv feedback og fokus på udvikling i stigende grad er en del af D&B’s virksomhedskultur. Selskabet vil nu bygge videre på succesen af ​​dette initiativ ved at integrere det i resten af Belgien.