Alzheimer’s Society

“Cubiks bragte stringens og upartiskhed til en meget kompleks fase ‘Adapting to Deliver’, vores forandringsprogram. Deres tilgang var objektiv og så utrolig enkel, så vi kunne opnå paritet og kontinuitet på tværs af alle de forskellige roller, berørt af ændringen.”

 

Alzheimers Society søgte hjælp fra Cubiks med implementeringen af ‘Adapting to Deliver’et nyt ændringsinitiativ. Dette program blev designet til at sikre, at foreningen stod bedst i leveringen af deres strategi, mens de muligheder, regeringens øgede støtte til at tackle demens, blev udnyttet.

Foreningen ønskede at integrere best practice for at sikre, at de havde de bedste talenter tilstede. Cubiks blev bedt om at designe og levere robuste løsninger til rekruttering, talent identifikation og medarbejderudvikling.

Vision

Vision

Alzheimers Society har en vision om en bedre, mere retfærdig verden for mennesker med demens, hvor forbindelsen til deres liv bevares

Overbevisning

Overbevisning

De mener, at mennesker med demens, og de mennesker der holder af dem, har ret til service og support af høj kvalitet

Målsætning

Målsætning

Foreningen arbejder for at opnå dette gennem kampagner, forskning, uddannelse, information og levering af serviceydelser

Udfordringer

For Alzheimers Society, var fokus på fairness i designet af vurderingerne kritisk, samt sikring af objektivitet i tilgangen fra bedømmerne. Cubiks blev bragt ind for at hjælpe Alzheimers Society med at tilpasse de eksisterende jobroller, udvikle nuværende medarbejdere tilpasset den nye vision samt rekruttere til nye jobroller.

Da vurderings og udviklingselementerne af denne forandringsproces kørte parallelt, måtte Cubiks skabe fleksible løsninger, brugbare på tværs af en række indflydelsesrige positioner.

Løsninger

Cubiks arbejdede sammen med nøglepersoner fra People and Organisational Development (POD) direktorat ved Alzheimers Society, samt bedømmere og medarbejdere på tværs af forskellige roller. Denne konsultation gjorde Cubiks i stand til bedre at forstå organisationens mål og udfordringer, og undersøge, hvordan man kunne opnå og overvinde dem sammen.

Cubiks foretog en rolleanalyse og kortlægningsøvelse til at identificere kompetencerne, der kritiske for rollerne, også var i tråd med organisationens værdier, for at sikre relevansen af de nye værktøjer. De identificerede adfærdstræk understøttede casestudier, simuleringsøvelser  og skriftlige øvelser, for at rodfæste en konsistens.

Resultater

Cubiks skabte jobrelevante, objektive assessments- og udviklingsværktøjer inklusiv:

  • Personlighedsspørgerammer
  • Færdighedstests
  • Kompetencebaserede assessments – Etray indbakkeøvelser og assessmentøvelser
  • Træning til Alzheimer’s Society for at etablere deres egen interne assessorpulje.

For at fastholde engagement gennem transitionsfasen, var det nødvendigt at yde omfattende støtte til ansatte, der tog del i udviklingscentrene.

Cubiks støttede dette yderligere ved at give en række personlighedsbaserede coachingrapporter som led i udviklingsplanlægningen. Ved at sammenholde præstationen  på udviklingscentret med en persons nuværende målsætning og fremtidige rollekrav, hjalp processen med at opbygge momentum for den løbende udvikling.

Den samlede assessment- og udviklingstilgang har hjulpet Alzheimers Society med at flytte tættere på de høje standarder, de stræber efter som ledere i demenssektoren. Disse processer bidrager til en kontinuerlig stræben efter best practice, der gør det muligt for organisationen at finde og fastholde det talent, der er brug for i dag og i fremtiden.