360 graders feedback - Se styrken i 360

 

360 graders feedback bruges oftest på lederniveau for at identificere styrker og udviklingsområder for den enkelte. Typisk ved organisatoriske ændringer fra omstruktureringer til implementering af ny strategi og vision.

Ved en 360 graders analyse, vurderer en person sig selv på en række kompetencer og denne egen vurdering sammenholdes herefter med en evaluering fra nærmeste leder, ligestillede kollegaer, ansatte under lederen og eventuelt også andre kilder såsom ledere andetsteds i organisationen, samarbejdspartnere eller leverandører.

Vores 360 graders rapporter giver et overblik over præstation på en lang række kompetencer, med  detaljerede analyser for hvert enkelt område. Via feedback samtalen kan de enkelte mål specificeres og brydes ned til håndterbare planer for udvikling.

Grundet de sensitive data kan mange virksomheder ønske at bruge eksterne konsulenthuse til at facilitere en komplet 360 graders evaluering, samt give feedback på resultaterne.

How Cubiks har vi mange års erfaring med 360 graders analyser fra mange brancher og på mange niveauer. Vi er med jer hele vejen igennem. Lær mere i videoen længere nede på siden.

Ring til os i dag eller kontakt os via formularen i bunden for at høre nærmere.

Med Cubiks 360 graders evalueringer kan I:

Motivere ansatte ved feedback og coaching til at støtte performanceudvikling.  

Kortlægge udviklingsplaner for den enkelte medarbejder i overensstemmelse med jeres strategi.

Stole på Cubiks til at levere feedback med indsigt.

 

Vores konsulenter kan styre leveringen af feedback for jer, og anvende deres store viden til at hjælpe deltagere med at lære fra resultaterne fra deres vurderinger. Vi vil engagere os med deltageren, opmuntre dem til at reflektere over informationen i deres vurderingsrapporter og give dem råd, der kan hjælpe dem i deres fremtidige udviklingsplanlægning.

Alternativt kan vi træne jeres personale i principperne for bedste praksis i levering gennem interaktive sessioner, der fokuserer på teknikker der har en bevist effekt. Med denne træning vil HR- og afdelingsledere være i stand til præcist at fortolke rapporterne fra Cubiks' vurderingsværktøjer, og trygt levere feedback til deltagerne.

Kort:

Skab effektive 360 feedback-kanaler på tværs af jeres organisation.

Engagér og assistér medarbejdere med fremtidig udviklingsplanlægning.

Kombinér interaktive træningsmoduler med løbende support for at sikre objektiv og konsistent levering af feedback.

Lad vores eksperter lede hele processen eller træne jeres folk til at give feedback internt.

Mulighed for support på mange sprog ved udrulning af et globalt tiltag.

Stay Sharp

Trends, insights, best practice, thought-leadership... it's good to learn.