Interviewtræning

02.05.2018

Advanced Kursus: Bliv en bedre interviewer

Et overbygningskursus til PAPI brugere, der ønsker at få et større udbytte af rekrutteringsinterviewet

 

Selv som erfaren HR-konsulent kan det være svært og grænseoverskridende at udfordre kandidaten i et interview, og samtidig sikre, at kandidaten får en god oplevelse.

Formålet med dette kursus er at opnå en mere effektiv brug af PAPI, så du som HR-konsulent kan få det fulde udbytte af interviewet med kandidaten.

Det gør vi ved at klæde rekrutterings-konsulenten på med en dybere forståelse af PAPI-hjulet og PAPI-skalaernes samspil med psykologiske og interviewtekniske redskaber.

Målet er at give kursusdeltageren overblik, ny energi og en følelse af at stå stærkere i rollen som interviewer gennem træning af interviewteknik.


Indhold
Deltagerne vil med udgangspunkt i PAPI blive præsenteret for en række konkrete og effektive interviewtekniske metoder.

• PAPI-analysen og kompetenceforståelse: Træning af et skarpere og mere fleksibelt blik på PAPI-hjulet, tolkning af ”usædvanlige” PAPI-scorer og -skalakombinationer, oversættelse af PAPI-skalaer til relevante kompetencer
• Interviewmetoder: Konkrete interviewtekniske modeller og spørgeteknikker, kandidatens signaler og kropssprog, 4D-interviewing
• Den personlige interviewstil: Inspiration til udvikling af egen interviewstil (strukturering, forberedelse, notatteknik, flow, samt større selvtillid og overblik i samtalen)
• Employer branding: Sikring af virksomhedens ”fortælling” og ”den gode relation” i kandidatoplevelsen
• Etiske overvejelser og den nye persondatalov (GDPR): Transparens, forventningsafstemning og regler

Kursets form
Kurset er procesorienteret og veksler mellem korte teoretiske oplæg, praktisk træning/øvelser, dialog og refleksion.

Kurset afholdes af Cubiks’ erfarne erhvervspsykologer.

Deltagermaksimum er 8 personer, så der bliver tid og plads til individuel læring gennem træning og personlig feedback.

Udbytte

For HR-konsulenten:
• Mere fleksibel brug af PAPI-hjulet
• Metoder og inspiration til at blive en bedre interviewer
• Større forståelse af kandidatens signaler og kropssprog
• Indblik i kompetencebaseret brug af PAPI

For virksomheden:
• Mere effektivt brug af PAPI-værktøjet og interviewmodeller til rekruttering
• Minimering af risiko for fejlansættelser
• Fokus på fremtidssikring af kompetencer samt virksomhedens brand og fortælling

Tid & Sted

Kurset afholdes onsdag d. 13. juni 2018 kl. 9.00-16.30.

Kurset foregår i Cubiks’ lokaler:
Ny Kongensgade 15, 5. Sal,
1472 København K

Pris: DKK 6.800 excl. moms.


Tilmelding

Rikke Thiessen 39 48 20 56
rikke.thiessen@cubiks.com

Kontaktpersoner

Kristian Terp 40 99 46 12
kristian.terp-hansen@cubiks.com

Anne Westh 40 45 50 00
anne.westh@cubiks.com 

 

Interviewtræning