Erfa dag - PAPI og stress

14.08.2018

I en tid hvor mange virksomheder investerer stadig mere i deres rekrutteringsprocesser og prioriterer udvikling af deres medarbejdere, er det vigtigt at være opmærksom på stress-symptomer hos både ledelse og medarbejdere. På næste Erfa-dag om PAPI vil vi derfor stille skarpt på følgende elementer af stress og stresshåndtering:


•  Stress som psykologisk og fysiologisk tilstand

•  Hvad skal man være opmærksom på i forhold til rekruttering og udvikling – hvilke stress-signaler kan PAPI-profilen indeholde ?

 

PAPI Erfa-dagen afholdes torsdag d. 1. november 2018, kl. 9.00-12.00 i Cubiks lokaler,
Ny Kongensgade 15, 5. sal, 1472 København K.

Som afslutning på dagen giver vi en god frokost for dem, der har lyst. Tilmelding til Erfa-dagen skal ske til Rikke Thiessen på mailadressen rikke.thiessen@cubiks.com eller tlf. nr. 39 48 20 56.


Sidste frist for tilmelding og afmelding er torsdag den 25. oktober 2018.
Vi gør opmærksom på, at deltagerantallet til denne dag er begrænset, så skynd dig at melde dig til.
Vi beder dig respektere, at tilmeldingen er bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage, meld venligst afbud.


Som vanligt betyder 'Erfadag' naturligvis også, at vi har programsat tid til jeres erfaringsudveksling ledsaget af kommentarer fra os i Cubiks. Du opfordres derfor til at e-maile en PAPI-profil til os, som har relevans i forhold til stresstemaet. Profilen suppleres, under Erfa-dagen, med dine tanker om, hvorfor netop denne profil udgjorde en særlig udfordring, og hvordan du håndterede dette i interviewet (og gerne hvad der skete efterfølgende). Husk at anonymisere profilen!

NB! Afmeldingsgebyr: Det begrænsede antalt pladser har betydet, at vi har måtte afvise tilmeldinger ved tidligere Erfa-dage, og derefter er endt med tomme pladser pga. et meget højt antal afbud/udeblevne i sidste øjeblik. Erfa-dagen er fortsat gratis for deltagelse, men vi indfører et afmeldingsgebyr på kr. 300,- ekskl. moms ved afmelding senere end d. 25. oktober 2018, og håber på jeres forståelse for dette.

Vi forbeholder os ret til at aflyse Erfa-dagen ved for få tilmeldinger.

Erfa dag - PAPI og stress